• O festiwalu - panorama

REGULAMIN XXIV Międzynarodowego Festiwalu Tańca "Przystań dla Tańca" Gorzów Wlkp. 2017

Organizator


Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp.
oraz
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Artystycznego „Buziaki”
Stowarzyszenie Promocji Wychowania Przez Taniec „Aluzja”

 

Współorganizator


Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.
Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp.

 

Biuro organizacyjne

 

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
UL. TEATRALNA 8
66-400 GORZÓW WLKP.
POLSKA
“Festiwal”

Tel./Fax +48 95 722 85 75

 

Dyrektor Festiwalu - Krzysztof Szupiluk Tel. + 48 602 381 795

 

www.festiwal.gorzow.pl
biuro@festiwal.gorzow.pl

 

 

Regulamin

I CEL IMPREZY

 • Konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych. Popularyzacja form tańca klasycznego, współczesnego, modern, jazz

 • Promowanie twórczości artystycznej i tanecznej dzieci i młodzieży.

 • Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie sztuki choreografii.

 • Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie edukacji muzyczno-tanecznej dzieci i młodzieży.

 • Integracja różnych środowisk tanecznych z kraju i zagranicy.

 • Kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji wśród młodych artystów.

 

II OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikami festiwalu mogą być dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne poruszające się w obszarze technik tańca baletu klasycznego, jazzowego, modern, contemporary, technik mieszanych z wyłączeniem hip – hop i disco.

 1. Festiwal ma charakter konkursu. Prezentacje konkursowe oceniać będzie profesjonalne jury (specjaliści w zakresie różnych form tańca). Podczas Koncertu Galowego, w którym wezmą udział wszyscy uczestnicy Festiwalu, zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach tanecznych i wiekowych.

 1. Uczestnictwo zespołu w festiwalu poprzedzone będzie wstępnymi kwalifikacjami prezentacji tanecznych zarejestrowanych na płytach DVD lub przesłanych linkach.

 1. Do 20 marca 2017 roku należy przesłać na adres elektroniczny Festiwalu (biuro@festiwal.gorzow.pl) wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA, 3 aktualne zdjęcia zespołu oraz link, na którym został umieszczony program konkursowy (dopuszczane są również płyty DVD z nagranym programem konkursowym, które należy przesłać na adres organizatora również do 20 marca 2017 - każda płyta DVD powinna zawierać tylko 1 prezentację oraz opis: nazwa zespołu, kategoria taneczna wiekowa, tytuł choreografii.)

Uwaga! Nagranie choreografii może być bez kompletnego kostiumu scenicznego.

 1. Do 10 kwietnia 2017 roku organizator drogą mailową potwierdzi udział zespołu w Festiwalu.

 2. Zespół może liczyć do 25 osób.

 3. Zespoły zakwalifikowane do Festiwalu zobowiązane są do:

 • potwierdzenia łącznej liczby uczestników Festiwalu (tancerze + opiekunowie + tłumacz + kierowca)

 • podania terminu przyjazdu i wyjazdu (dzień i przybliżona godzina)

 • przygotowania nagrań (muzyki) do prezentacji konkursowych według podanych wymogów: nagranie na płycie CD audio lub w formacie mp3 320 kb/s(44 kHz/stereo) w maksymalnie najlepszej, studyjnej jakości; nośnik powinien zawierać nagranie i dokładny opis tylko 1 prezentacji.

 • Przygotowania dodatkowego repertuaru scenicznego (2-3 choreografie) do prezentacji niekonkursowych, które będzie można zaprezentować podczas trwania Festiwalu.

 • Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów (instruktorów). Zaleca się, aby każdy Zespół miał przynajmniej dwoje opiekunów. Należy również wziąć pod uwagę przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.03.2002r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach , DZ.U. Z 2002r. Nr 6,poz.69)

 1. Instytucje delegujące zespół na Festiwal mają obowiązek ubezpieczenia grupy od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas przejazdu i pobytu na Festiwalu.

 1. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Festiwalu udzielą organizatorowi Festiwalu zezwolenia, w formie oświadczenia załączonego do regulaminu, na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, elektronicznego.

 2. Organizator zapewnia:

 • zakwaterowanie (5 noclegów)

 • 3 posiłki dziennie

 • udział w różnych prezentacjach tanecznych (m.in. przegląd konkursowy, występ pozakonkursowy, Koncert Galowy)

 • konsultacje z jurorami Festiwalu

 • spotkania integracyjne, zwiedzanie miasta, czas wolny

 • spotkania z władzami miasta- wymiana upominków

 • pilota dla grup

 • upominki i dyplomy uczestnictwa dla wszystkich uczestników Festiwalu

 

III ZASADY KONKURSU TANECZNEGO

Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach:

1. KRÓTKIE FORMY SCENICZNE- w technikach: balet, jazz, modern, contemporary, techniki mieszane, z wyłączeniem hip – hop i disco.

 

Zespół prezentuje dwie choreografie o łącznym czasie do 8 minut.

 

KATEGORIE WIEKOWE

 • do 12 lat (2005 i młodsi)

 • do 16 lat (2001 i młodsi)

 • powyżej 16 lat

 

2.TEATR TAŃCA- jedna prezentacja konkursowa o czasie do 8 minut ( na Koncert Galowy należy opracować skrót prezentacji do 4 minut)

 

KATEGORIA WIEKOWA

 • Powyżej 14 roku życia

 

Uwaga! O przynależności w kategoriach wiekowych decyduje wiek 80% grupy.

IV OCENA I NAGRODY

Komisja artystyczna oceniać będzie 5 aspektów prezentacji tanecznych: kompozycję, technikę wykonania, walory artystyczne, dostosowanie repertuaru do wieku i poziomu technicznego wykonawców, dobór i estetykę kostiumów oraz rekwizytów.

 1. W każdej kategorii jury przyzna festiwalowe nagrody:

 • Złota Przystań – statuetka i nagroda pieniężna w wysokości 250 euro

 • Srebrna Przystań – statuetka

 • Brązowa Przystań – statuetka

 • Wyróżnienia – dyplom

 1. Nagrody Indywidualne :

 • Osobowość Artystyczna/Taneczna

 • Najmłodszy uczestnik Festiwalu

 

V KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa jest zależny od wyboru miejsca zakwaterowania i wynosi:

 

zakwaterowanie w internatach http://www.festiwal.gorzow.pl/pp_noclegi.html

- 300,00 zł/ 72 euro od osoby (od obiadu 27 czerwca do śniadania 2 lipca).

 

zakwaterowanie w Motelu Pintal www.pintal.eu

- 550zł/ 122 euro od osoby (od obiadu 27 czerwca do śniadania 2 lipca)

 

zakwaterowanie w Hotelu Huzar www.hotel-huzar.pl

- 650 zł/ 149 euro od osoby (od obiadu 27 czerwca do śniadania 2 lipca)

 

zakwaterowanie w Hotelu Gorzów www.hotel.gorzow.pl

- 800 zł/ 183 euro od osoby (od obiadu 27 czerwca do śniadania 2 lipca)

 

zakwaterowanie w Hotelu Mieszko www.hotel-mieszko.pl

- 965 zł/ 220 euro od osoby za pokój jednoosobowy

-740zł/ 169 euro od osoby za pokój dwuosobowy

-715 zł/ 164 euro od osoby za pokój trzyosobowy

( wszystkie pokoje od obiadu 27 czerwca do śniadania 2 lipca)

 

 • Zespół nie korzystający z noclegów i posiłków wnosi opłatę w wysokości 100 zł od uczestnika.

 • Zespoły zakwalifikowane do udziału w Festiwalu wpłacają 900 zł/ 200 euro zaliczki do
  15 maja 2017

 • Całkowitą kwotę kosztu uczestnictwa należy wpłacić na wskazane konto organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2017.

 • Rezygnacja z Festiwalu po 1 czerwca 2017 powoduje utratę wpłaconej zaliczki.

 • Zespoły wobec, których wymagana jest zgoda na wjazd do Polski, obowiązek wizowy załatwiają we własnym zakresie

 • Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator- Dyrektor Festiwalu w porozumieniu z komisją artystyczną, reżyserami i organizatorami.

 

Powered by Quick.CMS / Designed by TRC
Do góry
Google Analiytics