• O festiwalu - panorama

Pomysł

  • Jadwiga Kowaleczko

    Jadwiga Kowaleczko

Pomysł powołania do życia festiwalu, który pozwoliłby dziecięcym i młodzieżowym zespołom tanecznym z całego kraju na zaprezentowanie swoich umiejętności artystycznych, a instruktorom na wymianę doświadczeń i zdobycie jakże potrzebnej wiedzy, zrodził się w Pracowni Edukacji Estetycznej i Regionalnej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego przy współpracy Pani Izabelli Szafrańskiej-Słupeckiej i Pana Krzysztofa Szupiluka. Zainspirowała nas dziewiętnastoletnia tradycja Przeglądów Amatorskiego Ruchu Artystycznego, organizowanych przez Kuratorium Oświaty i Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Naszą inicjatywę poparli: Pan Edward Janiszewski – Kurator Oświaty, Pan Janusz Dreczka – Dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki oraz władze miasta.

Założenia organizacyjno-programowe imprezy zyskały akceptację Pani Ewy Repsch – głównego wizytatora w Ministerstwie Edukacji Narodowej, niestrudzonej animatorki kultury młodzieży szkolnej i propagatorki dziedzictwa kulturowego.

Już od pierwszej edycji patronat nad imprezą sprawują: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego.

W formule naszego festiwalu połączyliśmy tradycję ze współczesnością. Na gorzowskich scenach tańczyły zespoły folklorystyczne ze wszystkich regionów kraju, prezentując stroje, instrumenty, muzykę, zabawy ludowe. Dla młodych gorzowian, pozbawionych ciągłości własnej tradycji, stanowi to szczególny wymiar patriotycznego wychowania przez kulturę ludową i jej ponadczasowe historyczne i artystyczne wartości. Zespoły tańca współczesnego w rytm pięknej muzyki wyrażają współczesne emocje za pośrednictwem miniatur tanecznych, inscenizacji albo bajkowych widowisk.

Stworzyliśmy tradycję spotkań edukacyjnych o charakterze twórczej zabawy, dających okazję do rozmów na temat „wychowania na korzeniach”, bez wyścigu do nagród. Począwszy od III edycji Rada Artystyczna Festiwalu – w odpowiedzi na propozycje kierowników zespołów – postanowiła nagradzać zespoły za szczególne dokonania artystyczne, przyznając tytuł laureata lub wyróżnienie.

Nasz Festiwal zaistniał w kraju. Corocznie bierze w nim udział około 1.000 artystycznie uzdolnionych uczniów – tancerzy i śpiewaków. Festiwalowi goście wywożą miłe wrażenia, promując Gorzów jako miasto przyjazne.

W dotychczasowych czternastu festiwalowych edycjach uczestniczyło ponad piętnaście tysięcy młodych tancerzy i śpiewaków. Gościnnie tańczyły zaprzyjaźnione zespoły z Rosji, Niemiec, Danii, Łotwy, Francji, Turcji, Ukrainy i Serbii.

Cieszymy się, że ta barwna, kształcąca impreza wpisała się na stałe w kalendarz działań artystycznych naszego miasta i regionu.

Dziś nie piszemy o trudnościach, cieszymy się, że Festiwal jest, żyje, że po raz drugi odbędzie się Spotkanie Laureatów (z okazji dziesiątej jubileuszowej i piętnastej edycji). A trudności rozwiązujemy sami – byle tylko świeciło słońce.

Piętnasta edycja skłania nie tylko do wspomnień, ale i podziękowań. Słowa wdzięczności kierujemy do uczestników Festiwalu – tancerek i tancerzy, kierowników, choreografów, muzyków z całego kraju, którzy tu, w Gorzowie, razem z nami ten Festiwal tworzyli – że chcą tu powracać i dzięki nim Festiwal trwa.

Słowa wielkiej wdzięczności kierujemy pod adresem Pani Ewy Repsch – za wielką pomoc w stałym doskonaleniu formuły festiwalu.

Dziękujemy pięknie Pani Mirze Bobrowskiej, przewodniczącej Rady Artystycznej składającej się z uznanych w kraju wybitnych specjalistów i pedagogów, która swoją wiedzą i doświadczeniem wzbogaciła naszą imprezę.

Radzie Artystycznej dziękujemy za wnikliwą i życzliwą ocenę prezentowanych programów i cenne wskazówki do dalszej pracy.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy pod adresem dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego Pana Jerzego Kaliszana, który od początku wspiera nasze festiwalowe przedsięwzięcia, na którego życzliwość i przychylność zawsze mogliśmy i możemy liczyć. Dziękujemy Jego współpracownikom, a przede wszystkim Pani Ewie Kraszewskiej, Pani Katarzynie Szczepaniak i Panu Dariuszowi Sapkowskiemu za wielką pomoc w opracowywaniu materiałów festiwalowych.

Nie sposób nie wspomnieć o społecznych działaniach wielu środowisk, bez których Festiwal nie mógłby się odbyć na taką skalę. Dziękujemy kierownikom internatów, rodzicom zespołów gorzowskich, pilotom z I Liceum Ogólnokształcącego – za troskę, opiekę i gościnność, z jaką podejmują festiwalowych Gości.

Corocznie przybywa nam przyjaciół i sympatyków, których nie sposób wymienić, ale serdecznie im wszystkim dziś dziękujemy.

W imieniu uczestników Festiwalu – dzieci i ich opiekunów z całego kraju, goszczących w naszym mieście – serdecznie dziękujemy władzom samorządowym, oświatowym oraz wszystkim współorganizatorom.

W imieniu Rady Programowej

Jadwiga Kowaleczko
Dyrektor Festiwalu
Powered by Quick.CMS / Designed by TRC
Do góry
Google Analiytics