• Fotoleracja zdjęcie góra

Regulamin XXIII MFT - FOLK PRZYSTAŃ - 27 czerwca - 3 lipca 2016

I CEL IMPREZY

 • stworzenie możliwości spotkania się zespołów folklorystycznych z różnych stron świata i zaprezentowania ich dorobku artystycznego,
 • międzynarodowa wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z zespołami tańca ludowego,
 • promowanie kultury narodowej i regionalnej własnego kraju,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z tańcem i muzyką,
 • integracja dziecięcych i młodzieżowych zespołów folklorystycznych z kraju i z zagranicy.


II. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Festiwal ma charakter konkursowy.
 2. Uczestnicy: dziecięce i młodzieżowe zespoły folklorystyczne.
 3. Zespoły folklorystyczne przyjeżdżają z własną muzyką. Preferowane będą zespoły z kapelą.
 4. Zespół może liczyć do 40 osób:
  • dopuszczalny skład grup: 1 opiekun na 15 uczestników (tancerzy) + kierownik + kierowcy + kapela + tłumacz (dla zespołów zagranicznych)
  • decyzję o przyznaniu większej ilości miejsc podejmuje organizator.
 5. Prezentacje artystyczne:
  • koncert konkursowy do 15 minut (scena teatralna),
  • Otwarcie Festiwalu - Koncert do 10 minut (scena na powietrzu),
  • Koncert Galowy do 5 minut (Amfiteatr),
  • krótkie prezentacje do 5 minut w przestrzeni miejskiej (bez sceny, z nagłośnieniem),
  • występ na Dniach Miasta 10-30 minut (scena na powietrzu),
  • forma wyjazdowa do 30 minut.
 6. Organizator zapewnia:
  • zakwaterowanie (6 noclegów), 3 posiłki dziennie,
  • 5-6 koncertów festiwalowych, udział w Koncercie Galowym,
  • spotkania integracyjne, zwiedzanie miasta, czas wolny,
  • spotkanie z władzami miasta – wymiana upominków,
  • pilota grupy.
 7. Koszt uczestnictwa jest zależny od wyboru miejsca zakwaterowania:
  • koszt uczestnictwa wynosi 65 euro / 270,00 zł za OSOBĘ (od obiadu 27.06 do śniadania 03.07.2016), zakwaterowanie w INTERNACIE SZKOLNYM
  • koszt uczestnictwa wynosi 150 euro / 630,00 zł za OSOBĘ (od obiadu 27.06 do śniadania 03.07.2016), zakwaterowanie w Motel PINTAL www.pintal.eu - ilość miejsc 54 lub Hotel HUZAR www.hotel-huzar.pl - ilość miejsc 23
  • koszt uczestnictwa wynosi 160 euro / 670,00 zł za OSOBĘ (od obiadu 27.06 do śniadania 03.07.2016), zakwaterowanie w Hotel U MARII www.umarii.pl - ilość miejsc 60
  • koszt uczestnictwa wynosi 190 euro / 800,00 zł za OSOBĘ (od obiadu 27.06 do śniadania 03.07.2016), zakwaterowanie w Hotel GORZÓW www.hotelgorzow.pl - ilość miejsc 80 lub Hotel MIESZKO www.hotel-mieszko.pl - ilość miejsc 100 - 120
  • opłata za każdy dodatkowy dzień pobytu z wyżywieniem wynosi: w internacie 15 euro / 65,00 zł za osobę, w hotelu 25 - 30 euro / 105 - 130,00 zł za OSOBĘ
  • zespoły zakwalifikowane do udziału w Festiwalu w płacają 200 euro / 900,00 zł zaliczki do dnia 30 kwietnia 2016 r.,
  • pozostałą kwotę wpłacają do dnia 1 czerwca 2016r.,
  • rezygnacja z udziału w Festiwalu po 1 czerwca 2016r. spowoduje utratę zaliczki.
 8. Do dnia 29 lutego 2016 należy przesłać drogą elektroniczną wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z załącznikami (zdjęcia, film z aktualnym programem).
 9. Do dnia 11 marca 2016 organizator pisemnie potwierdzi zaproszenie zespołu po dokonaniu wcześniejszej kwalifikacji.
 10. Zespoły mogą sprzedawać pamiątki, nagrania, wytwory sztuki ludowej własnego kraju po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami.
 11. Grupa pokrywa koszty ubezpieczenia (polisy) każdego członka zespołu od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na czas przejazdu i pobytu na festiwalu.
 12. Zespoły, wobec których wymagana jest zgoda na wjazd do Polski, obowiązek wizowy załatwiają we własnym zakresie.
 13. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator – Dyrektor Festiwalu w porozumieniu z komisją artystyczną, reżyserami organizatorami.


III. OCENA I NAGRODY

 1. Międzynarodowe Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
  • dobór repertuaru, muzyki, choreografię, śpiew, technikę wykonawczą, dobór i estetykę kostiumów, rekwizytów, wyraz artystyczny,
  • ogólną kulturę uczestników i ich zachowanie w czasie trwania festiwalu
 2. Międzynarodowe Jury przyzna zespołom miejsca i nagrody:

  I miejsce -nagroda 700 €
  II miejsce - nagroda 500 €
  III miejsce - nagroda 300 €
 3. Wszystkie zespoły otrzymają pamiątkowe dyplomy i statuetki.


IV. BIURO ORGANIZACYJNE

“Festiwal” MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
UL. TEATRALNA 8
66-400 GORZÓW WLKP.
POLSKA

Tel./Fax +48 95 722 85 75
Dyrektor Festiwalu - Krzysztof Szupiluk Tel. + 48 602 381 795
www.festiwal.gorzow.pl
biuro@festiwal.gorzow.pl

Międzynarodowy Festiwal Tańca w Gorzowie od 2016 roku posiada akceptację funkcjonowania pod auspicjami światowej federacji festiwali FIDAF (Federation of International Dance Festivals) W ramach Porozumienia Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej MFT "Folk Przystań" współpracuje z festiwalami:

 • VII Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK, Poznań,17-22.06.2016, www.kidsfunfolk.pl
 • XXXVI Międzynarodowy Festiwal "PYRZYCKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM", Pyrzyce, 23.06-26.06.2016, www.pdk.pyrzyce.info.pl
 • XL Międzynarodowy Festiwal Folkloru "OBLICZA TRADYCJI", Zielona Góra, 23-30.07.2016 www.facesoftradition.pl

Zespoły zakwalifikowane mają możliwość wzięcia udziału w wymienionych festiwalach, na warunkach obowiązujących na ww. imprezach, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestnictwa w wybranej formie.

Powered by Quick.CMS / Designed by TRC
Do góry
Google Analiytics