• O festiwalu - panorama

Rozważania

  • Mira Bobrowska

    Mira Bobrowska

Bo piękno na to jest, by zachwycało
do pracy – praca, by się zmartwychwstało.
C. K. Norwid

Rozważania nad XV-leciem gorzowskiego Festiwalu

Przewodnicząc nieprzerwanie Radzie Artystycznej Festiwalu, miałam przyjemność, ale też i obowiązek dokonywania rozważań dotyczących założeń, przebiegu i wartości tej Imprezy pod względem artystycznym, merytorycznym i wychowawczym tak w odniesieniu do jego uczestników, programów, jak też i odbioru przez gorzowską widownię.

Czas pędzi nieubłaganie, a to już XV-lecie tej niezwykle potrzebnej i bogatej w wielorakie wartości ogólnopolskiej Imprezy dzieci i młodzieży szkolnej. Przyjmując zaproszenie organizatorów do napisania artykułu do wydawnictwa z okazji XV jego edycji, zastanawiałam się, cóż więcej można dodać ponad to, co zawarłam w artykule pt. „Retrospekcje i refleksje”, zamieszczonym w wydawnictwie poświęconym X-leciu gorzowskiego Festiwalu. Imprezy przecież niełatwej, ale głęboko przemyślanej pod względem wartości w swoich założeniach i formie, ale konsekwentnie realizowanej i doskonalonej w formie pomysłami organizatorów i programami zespołów, zawierających często głębokie przesłanie.

Gorzowski Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej utrwalił swój kształt, formę artystyczną i cele. Jest to na pewno Impreza godna uznania, podziwiania, a przede wszystkim trwania, wspierania i rozwoju ze względu na zainteresowanie młodzieży. Jest to impreza, na której panuje koleżeństwo, zdrowa atmosfera rywalizacji, znakomita atmosfera pracy i ambicji twórczych oraz pomysłowości wśród kadry instruktorskiej, a także znanych wykonawców.

Dla widzów formuła Festiwalu jest atrakcyjna, ale wcale nie łatwa dla organizatorów, realizatorów koncertów, a także Rady Artystycznej oceniającej programy w dwóch specjalnościach i kategoriach form.

W Festiwalu uczestniczą zespoły dziecięce i młodzieżowe prezentujące programy zespołów folklorystycznych i różnych form tańca współczesnego. Rada Artystyczna dokonuje oceny wg kryteriów specjalistycznych, wymaganych i odnoszących się do tych form przez dwa zespoły specjalistyczne ściśle ze sobą współpracujące.

Myślę, że mimo swojej niełatwej dla organizatorów i Jurorów formule Festiwal obronił się doskonałą organizacją, przemyślaną formą realizacji, zainteresowaniem odbiorców, a przede wszystkim poziomem wykonawczym, znakomitymi pomysłami i wartościami programów, a nierzadko głębokim przesłaniem, dzięki czemu nie stał się on efemerydą w Ogólnopolskim Kalendarium Imprez.

Ta impreza ma duszę, a swoim pięknem i wartościami kształtuje piękno w młodych wykonawcach.

Brawo! brawo! brawo! – niech trwa!

Uczestnicząc w XIV edycjach tego Festiwalu, dokonując jego oceny, oglądając piękno prezentowane przez młodość, doznawałam osobistych głębokich wzruszeń przywołujących na myśl głębię słów wielkiego C. K. Norwida, które pozwoliłam sobie zamieścić jako motto rozważań nad sensem wychowania młodzieży przez sztukę. Pragnęłabym, aby te słowa wieszcza dodawały nam wszystkim siły i motywacji w pracy z młodzieżą nad odkrywaniem przez nią w sobie prawdziwego piękna i sensu życia.

Takie są moje doznania i myśli wynikające z rozważań nad sensem wartości pracy wszystkich osób związanych z XV-leciem gorzowskiego Festiwalu. Pora więc podziękować organizatorom i realizatorom tej pięknej Imprezy, ubogacającej młodych wykonawców, dzielących się tym pięknem z widownią i dostarczających jej wiele wartościowych, pięknych przeżyć.

Dziękuję:

 

  • zespołom folklorystycznym, tak szczególnie bliskim memu sercu – za wartości i piękno polskiego folkloru, który pokochali, pielęgnując go i popularyzując w kraju, a czasem poza jego granicami jako swoje dziedzictwo narodowe;
  • zespołom różnych form tańca współczesnego – za poszukiwanie ciekawych tematów, form i wyrazu artystycznej wypowiedzi oraz kunsztu wykonawczego.

Myślę, że będę wyrazicielką woli Rady Artystycznej oraz instruktorów bawiących na gorzowskich Festiwalach, jeśli szczególne słowa podziękowania i wdzięczności skieruję pod adresem Pani Dyrektor Jadwigi Kowaleczko i jej współpracowników z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego.

Szczególne podziękowania należą się też zespołowi realizatorów koncertów, pełnych oryginalnych pomysłów artystycznych. Dziękujemy i gratulujemy Państwu Marii i Krzysztofowi Szupilukom oraz Izabelli Szafrańskiej-Słupeckiej i Magdalenie Perze-Logdańskiej za wszystkie dnie i noce spędzone na twórczej pracy z młodzieżą.

Podziwiamy zawsze znakomitego gospodarza koncertów Pana Stanisława Jaskułkę, osobę jakby stworzoną do roli prowadzącego tę Imprezę, za jego emocjonalny związek z młodzieżą i kunszt wydobywania piękna oraz wartości i głębi przesłań płynących z prezentowanych programów.

Słowa szczególnej wdzięczności i szacunku w imieniu Rady Artystycznej Festiwalu i swoim własnym pozwalam sobie skierować pod adresem głównego wizytatora MEN Pani Ewy Repsch – wiernej przyjaciółki gorzowskiej Imprezy, człowieka wielkiej wiedzy i talentu, a także Inicjatorce i współinicjatorce wielu wartościowych programów i form kształcąco-wychowawczych w działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej. Dziękujemy za ogrom pracy oraz pomocy niesionej szkołom, instytucjom, nauczycielom i instruktorom pracującym na rzecz wychowania patriotycznego, ochrony dziedzictwa narodowego i regionalnego, wychowania przez sztukę i uczestnictwo w niej młodego pokolenia.

Osobiście dziękuję też Pani Wizytator za aktywność w pracach Rady Artystycznej i konsultacjach służących doskonaleniu działalności zespołów.

Słowa podziękowania kierujemy również pod adresem Mecenasów Zespołów i Festiwalu oraz Rodziców – za ich mądrą „inwestycję” w rozwój dzieci i młodzieży.

Dziękujemy Władzom Miasta i Województwa za trwanie i rozwój tej Imprezy i gościnność okazywaną uczestnikom w każdej edycji. Serdecznie dziękujemy Panu Jerzemu Kaliszanowi – Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego – za dowartościowanie i troskę o trwanie Festiwalu, jego formułę i rangę kształcąco-wychowawczą dla dobra rozwoju osobowości dzieci i młodzieży przez jej aktywny udział w pięknie, jakie tkwi w kulturze i sztuce.

Mira Bobrowska


Ekspert Polskiej Sekcji CIOFF
etnochoreograf, pedagog,
przewodnicząca Rady Artystycznej10 marca 2008 r.

Powered by Quick.CMS / Designed by TRC
Do góry
Google Analiytics