• Fotoleracja zdjęcie góra

Regulamin

XIX Międzynarodowy Festiwal Tańca
Gorzów 2012
29 czerwca – 4 lipca 2012

 

REGULAMIN

 


I. CEL IMPREZY
 

 

 • Stworzenie możliwości spotkania się zespołów tanecznych z różnych stron świata i zaprezentowania ich dorobku artystycznego.
 • Międzynarodowa wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami tanecznymi.
 • Promowanie kultury narodowej i regionalnej własnego kraju.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośrednie kontakty z tańcem i muzyką.
 • Integracja dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych z kraju i zagranicy.


II. ZASADY UCZESTNICTWA

 

 • Festiwal ma charakter konkursowy.
   
 • Uczestnicy:

  • Zespoły folklorystyczne i zespoły różnych form tanecznych (inscenizacja taneczna, widowisko taneczne, miniatura taneczna, taniec i piosenka, z wyłączeniem zespołów tańca towarzyskiego),
  • Zespoły folklorystyczne przyjeżdżają z własną muzyką. Preferowane będą zespoły z własną kapelą,
  • Wiek uczestników 7 – 22 lata, nie dotyczy członków kapeli,
  • Zespoły mogą liczyć do 35 osób,
  • Decyzję o przyznaniu większej ilości miejsc podejmuje organizator.

   
 • Program koncertu konkursowego:

  • zespoły folklorystyczne do 15 min;
  • inne formy taneczne 1 lub 2 tańce o łącznym czasie do 8 min.

   
 • Inne prezentacje: prezentacja w centrum miasta do 10 minut, Koncert Galowy – zespoły folklorystyczne do 5 minut, inne formy 1 wejście do 4 minut.
   
 • Opisane płyty DVD zawierające program konkursowy zgłoszony na Festiwal oraz wypełnione i podpisane dokumenty (kartę zgłoszenia, repertuar koncertu konkursowego, zobowiązanie finansowe) należy przesłać do dnia 31 marca 2012 roku na adres:

  XIX Międzynarodowy Festiwal Tańca
  Młodzieżowy Domu Kultury
  Ul. Teatralna 8
  66-400 Gorzów Wlkp. POLSKA


  • Organizatorzy nie zwracają przysłanych materiałów.

   
 • Rada Artystyczna po dokonaniu kwalifikacji pisemnie potwierdzi zaproszenie zespołu do udziału w Festiwalu do dnia 10 kwietnia 2012 roku.
   
 • Organizator zapewnia:

  • Zakwaterowanie (5 noclegów) w internatach szkolnych, 3 posiłki dziennie,
  • 3 koncerty festiwalowe, udział w Koncercie Galowym, konsultacje z jurorami,
  • Pilota grupy,
  • Spotkania integracyjne i towarzyskie, sportowo – rekreacyjny wypoczynek nad jeziorem, zwiedzanie miasta,
  • Spotkanie z władzami miasta – wymiana upominków.

   
 • Zespoły mogą sprzedawać pamiątki, nagrania, wytwory sztuki ludowej własnego kraju, po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami.
   
 • Koszty uczestnictwa:

  • Koszt uczestnictwa wynosi 260,00 zł za OSOBĘ (od obiadu 29.06 do śniadania 4.07.2012),
  • Opłata za każdy dodatkowy dzień pobytu z wyżywieniem wynosi 50,00 zł za osobę,
  • Zespoły zakwalifikowane do udziału w Festiwalu wpłacają 800,00 zł zaliczki do dnia 20 maja 2012 r.,
  • Pozostałą kwotę wpłacają do dnia 20 czerwca 2012 r.,
  • Rezygnacja z udziału w Festiwalu po 20 czerwca 2012 r. spowoduje utratę zaliczki.

   
 • Koszty transportu pokrywają zespoły we własnym zakresie. Organizator może pomóc w zorganizowaniu transportu w cenach:

  • autobus, Berlin (port lotniczy) – Gorzów Wlkp. - Berlin (port lotniczy) -700 - 800 €
  • autobus, jeden dzień na festiwalu – 110 - 120 €

   
 • Grupa pokrywa koszty ubezpieczenia (polisy) każdego członka zespołu od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na czas przejazdu i pobytu na festiwalu.
   
 • Zespoły, wobec których wymagana jest zgoda na wjazd do Polski, obowiązek wizowy załatwiają we własnym zakresie.
   
 • Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator – Dyrektor Festiwalu w porozumienie z komisjami artystycznymi, reżyserami.III. OCENA I NAGRODY

 

 • Międzynarodowe Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, dobór muzyki, opracowanie choreograficzne, wokalne, technika wykonania, dobór i estetyka kostiumów oraz rekwizytów, ogólny wyraz artystyczny, wartości wychowawcze.
 • Międzynarodowe Jury po obejrzeniu programów konkursowych ustali kategorie taneczne i wiekowe. Jury przyzna zespołom tytuły laureata lub wyróżnienia.
 • Wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe statuetki, a laureaci nagrody rzeczowe lub pieniężne - na rok 2012 została przewidziana pula 1500 EURO na nagrody pieniężne.

 

 

BIURO ORGANIZACYJNE FESTIWALU:
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
UL. TEATRALNA 8
66-400 GORZÓW WLKP. POLSKA
“Festiwal”
Tel./Fax +48 95 722 85 75
Dyrektor Festiwalu - Krzysztof Szupiluk Tel. + 48 602 381 795
www.festiwal.gorzow.pl
e-mail: biuro@festiwal.gorzow.pl
Powered by Quick.CMS / Designed by TRC
Do góry
Google Analiytics