• Fotoleracja zdjęcie góra

XVII Festiwal 2010

WYCIĄG Z PROTOKOŁU
Rady Artystycznej


XVII Międzynarodowego Festiwalu Tańca - Gorzów 2010


Dziękuje Organizatorom tegorocznej edycji Festiwalu za kontynuowanie kulturotwórczej i edukacyjnej misji, jaką jest zachowanie i upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży światowego dziedzictwa kultur i gatunków współczesnych form tanecznych.

Z satysfakcją podkreślamy też wysoki poziom artystyczny zaprezentowany przez uczestniczące zespoły z dziewięciu krajów. Serdecznie dziękujemy Organizatorom imprezy pod przewodnictwem dyrektora festiwalu - Krzysztofa Szupiluka, perfekcyjnej organizacji i nadanie Festiwalowi międzynarodowego, kulturotwórczego prestiżu!

Dziękujemy i gratulujemy reżyserom oraz młodym artystom gorzowskim za piękny powitalny koncert „WITAMY W GORZOWIE”, a Stanisławowi Jaskułce serdecznie dziękujemy za oryginalne i ciepłe prowadzenie koncertów festiwalowych.

Szczególnie serdeczne słowa podzięki kierujemy pod adresem nauczycieli, instruktorów i opiekunów za przygotowanie zespołów oraz za twórcze poszukiwania i pracę wychowawczą zaprezentowaną w tegorocznej edycji festiwalu.

Władzom miasta i regionu oraz Sponsorom pierwszej, międzynarodowej odsłony Festiwalu z głębi serca dziękujemy za ochronę i wspieranie tego edukacyjnego Festiwalu Tańca w Gorzowie Wielkopolskim, licząc również na ich hojność w przyszłości.

Rada Artystyczna pod przewodnictwem pani Ewy Repsch kierując się wartościami artystycznymi i pedagogicznymi prezentowanych programów postanowiła przyznać zespołom tytuły laureata, wyróżnienia i nagrody.

WYRÓŻNIENIE w kategorii zespołów folklorystycznych :

 • Zespół Folklorystyczny CULTURAL & ATHLETIC ASSOCIATION OF „KAPETAN MITROUSIS” z Grecji otrzymuje puchar Dyrektora Festiwalu.WYRÓŻNIENIE w kategorii różnych form tanecznych :

 • Grupa Taneczna „FEELING I” z Barlinka ( Statuetka i dyplom).
 • Grupa Taneczna „FEELING III” z Barlinka ( Statuetka i dyplom).
 • Zespół z „CHILDREN’ S CULTURAL CENTRE" w Belgradzie (Serbia) Modern dance group – Puchar Dyrektora Festiwalu w Gorzowie Wlkp.
 • Zespół z „CHILDREN’ S CULTURAL CENTRE" w Belgradzie (Serbia) Contemporary dance group – Puchar Dyrektora Festiwalu w Gorzowie Wlkp.


TYTUŁY LAUREATA otrzymują:

w kategorii zespołów folklorystycznych :

 • Zespół Dr. FAZIL KUCUK TURKISH SCHOOL (Cypr Północny) otrzymuje Puchar Wojewody Lubuskiego .
 • Grupa Taneczna „SOLEKE” z Tallina (Estonia) otrzymuje nagrodę Dyrektora Lubuskiego Punktu Informacyjnego „Europa Direct” w Gorzowie Wlkp. promującego integrację europejską poprzez taniec ludowy – aparat fotograficzny.
 • Zespół Ludowy „BARWY” z Sumy (Ukraina) - nagroda Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. - DVD Philips.
 • Zespół Tańca „ZABAWA” z regionu moskiewskiego (Rosja) - nagroda Prezydenta Gorzowa Wlkp., - aparat fotograficzny.
 • Zespół Regionalny „SĄDECZOKI” z Nowego Sącza (Polska) nagroda Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. - aparat fotograficzny oraz nagroda Wojewody Lubuskiego album: Oblicze ziemi/ dla kapeli ludowej zespołu .
 • Folk Ensemble GEORGIOVDEN z Radnevo (Bułgaria) - nagroda Województwa Lubuskiego - aparat fotograficzny.


TYTUŁY LAUREATA otrzymują :

w kategorii różnych form tanecznych

 • Zespół Taneczny „ APLAUZ V” ze Stargardu Szczecińskiego (Polska) – nagroda Wojewody Lubuskiego - książka „ Pan Tadeusz”.
 • Zespół Taneczny „GEST DUO” ze Stargardu Szczecińskiego (Polska) – nagroda Wojewody Lubuskiego - album; „Oblicze ziemi”.
 • Zespół Taneczny „BARWY” z Sambora (Ukraina) – nagroda Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. – Puchar.
 • Zespół Taneczny „GEST” ze Stargardu Szczecińskiego (Polska) – nagroda Dyrektora Lubuskiego Punktu Informacyjnego „Europa Direct” w Gorzowie Wlkp., - aparat fotograficzny.
 • Kinder und Jugendtanzenensamble z Neuenhagen (Niemcy) - nagroda Dyrektora Lubuskiego Punktu Informacyjnego „Europa Direct” w Gorzowie Wlkp. - aparat fotograficzny.
 • Zespół Taneczny „MAK” z Zabrza (Polska) – nagroda Prezydenta Gorzowa Wlkp., - aparat fotograficzny.
 • Teatr Tańca „GEST” z Bydgoszczy (Polska) – nagroda Marszałka Województwa Lubuskiego - aparat fotograficzny.
Powered by Quick.CMS / Designed by TRC
Do góry
Google Analiytics